Hương nhài thoang thoảng lại thơm lâu
Tình cảm chân thành giữ trước sau
Nét bút phơi bày nơi dạ kín
Vần thơ giãi tỏ góc tâm sâu
Sức già góp ích, niềm khao khát
Tuổi hạc mua vui, phép nhiệm màu
Nào biết khi về cùng cát bụi
Hương nhài ở lại được bao lâu