Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/04/2019 10:48, số lượt xem: 148

Cuối năm, tâm sự giữ gia phong
Con cháu yên hoà, thoả ước mong
Cha mẹ tận tâm tìm kế sách
Anh em toàn trí gỡ bòng bong
Xua tan khúc mắc, không hai dạ
Tạo dựng niềm tin, gắng một lòng
Trai gái, rể dâu giầu nhiệt huyết
Sáng danh gia đạo - Một nguồn trong