Đô thành san sát những tầng cao
Kim, cổ, đông, tây,... có thiếu nào
Phố cũ, rêu phong - Trình đất Thánh
Làng tân, chót vót - Chọc trời sao
Nhân tài tứ xứ đang tìm đến
Hào kiệt bốn phương đã nhập vào
Văn hiến - ngàn năm - thêm khởi sắc
Thăng Long - hoài niệm - dạ nôn nao