Giỗ Tổ! Thành tâm hướng cội nguồn
Đền Hùng nhộn nhịp khách muôn phương
Nam thanh, nữ tú,... đầy trên nẻo
Xe máy, ô tô,... kín mặt đường
Hàng quán, trại xuân,...xui quấn quýt
Sân chơi, hồ nước,... khiến tơ vương
Lên đền lễ Tổ, lòng thanh thản
Quốc thái, dân an, phúc lộc cường