Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2020 15:26, số lượt xem: 197

Thịnh suy, mạnh yếu,... bởi trời xui
Giữ vững thiện tâm, ắt ngọt bùi
Sóng gió đi qua, Trời lại sáng
Giận hờn đã dứt, cảnh càng vui
Đa mưu, túc kế,... Công lao vứt
Duyên nghiệp tác thành, vận hạn lui
Vạn sự, chung quy, đều quả báo
Nhân lành - Trái ngọt! Có đâu thui