Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/12/2018 08:52, số lượt xem: 315

Hộ ai, đâu cứ khoẻ hơn ai
Sức yếu, xem ra lại mạnh tài
Mình biết, nhận làm, đâu có ép
Bạn cần, nhờ giúp, cũng không nài
Hộ người, nào sá công nhiều ít
Giúp bạn, đâu lo sức ngắn dài
Trượng nghĩa, thấu tình khi hộ giúp
Cho lòng thanh thản, hướng tương lai