Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/12/2019 14:03, số lượt xem: 239

Đồng phục nâng cao chất lượng trường
Hay là thoả dạ tụi con buôn
Người mua, mặc đẹp, tâm nề nếp
Kẻ bán, ăn càn, dạ nhiễu nhương
Tạo dáng, cốt lo bồi đạo đức
Chia lời, đừng để mất tình thương
Thầy cô xem lại nơi trường học
Giá cả, ai nâng quá bất thường