Giá điện nâng cao kiểu bậc thang
Càng nhiều, càng đắt! Thói chơi ngang
Bán buôn, bán lẻ,... nhge vô lối
Sản xuất, kinh doanh,... thấy quáng quàng
Lợi nhuận tăng nhanh, lòng chẳng hổ
Lương tâm xuống thấp, dạ sao đang
Người mua đành chịu! Kêu không thấu
Ỷ thế độc quyền, thoả sức phang