Anh ở nơi xa, tôi ngóng trông;
Mấy ngàn cây số, mấy ngàn sông?
Núi cao, rừng thẳm...không hai dạ
Nghĩa nặng, tình sâu...chỉ một lòng
Ngán nỗi tuổi cao, lười sải bước
Buồn vì dạ rối, ngại thong dong.
Văn thơ mộc mạc, nay xin gửi
Tỏ nỗi nhớ nhung, có mấy dòng.