Con gái thời nay chỉ thích tiền
Vui chơi, hưởng thụ, sướng hơn tiên
Đó đây, du lịch, chồng lo liệu
Mua bán, chi tiêu,... vợ chẳng phiền
Nội trợ, dậy con,... ông sốt sắng
Thuốc men, bệnh tật,... bà an nhiên
Gái khôn, hiện đại, lo làm đẹp
Ăn trắng, mặc trơn, đó vợ hiền