Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2016 05:28, số lượt xem: 337

Xa em,
Nhìn gì cũng nhớ,
Nghĩ gì cũng thương;
Mưa rơi,
Rơi xoáy lòng buồn;
Vợ, con xa tít trên đường về xuôi.
Cho dù có đất, được trời...
Không bằng được sống gần người tôi yêu.