Xa em,
Nhìn gì cũng nhớ,
Nghĩ gì cũng thương;
Mưa rơi,
Rơi xoáy lòng buồn;
Vợ, con xa tít trên đường về xuôi.
Cho dù có đất, được trời...
Không bằng được sống gần người tôi yêu.