Em là đỉnh núi mùa xuân,
Anh là mây trắng ấp tầng cây xanh.
Em là hoa nở trên cành,
Anh là con bướm lượn quanh nhuỵ vàng.
Em là thuyền vượt trường giang,
Anh là sóng nước đa mang, vỗ về.
Em là phong cảnh đồng quê,
Anh là trăng sáng đêm hè mộng mơ.
Lòng anh là một nguồn thơ;
Em là rượu ngọt đang chờ người say