Quầy hàng ngột ngạt, nắng hè nung
Em gái ngồi trông, nóng đã cùng
Khách đến, lửng lơ, hàng ế ẩm
Người đi, vội vã, dạ mung lung
Tơ duyên trắc trở: Đâu cơ hội
Hạnh phúc mỏng manh, quá mịt mùng
Sự nghiệp, tương lai hầu tắc tị
Hỏi Trời có thấu nỗi niềm chung