Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2017 13:56, số lượt xem: 201

Tu trăm năm, mới chung thuyền,
Tu ngàn năm, mới nên duyên vợ chồng.
Mảnh mai, một sợi tơ hồng,
Bai thành, vinh nhục,... vẫn không xa rời.
Còn non, còn nước, còn trời,
Vẫn còn giữ trọn những lời thề xưa.
Dẫu đời sớm nắng, chiều mưa,
Chăm lo hoà nhập, cho vừa lòng nhau.
Vợ chồng, nghĩa nặng, tình sâu,
Quan tâm, nhường nhịn, có đâu ươn hèn?
Mở lòng, tình cảm nhân lên,
Càng yêu vì nết, càng êm cửa nhà.
Duyên nồng, phúc ấm thăng hoa,
Vườn xuân nở rộ, lời ca ngọt ngào.
Chung quanh, thiên hạ trông vào,
Nhân duyên tiền định dạt dào yêu thương.