Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2018 10:25, số lượt xem: 381

Sống vui, sống khoẻ, sống thanh nhàn
Chết đến, êm đềm - giấc ngủ an
Phúc đức, trời che, không phải ước
Thiện lương, đất chở, chẳng cần van
Đường đời khuất khúc, nhiều u hiểm
Sự thế xoay vần, lắm trái ngang
Thiên tạo, cũng vì duyên nợ cả
Công danh hư ảo, miễn đem bàn