Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2018 10:14, số lượt xem: 147

Ngân Hà, một dải, rộng mênh mông
Đôi lứa, đôi bờ - Mãi ngóng trông
Chúc Nữ, Ngưu Lang đành cách mặt
Nhị cầu Ô Thước bắc qua sông
Tình đâu - cách trở - oai Thiên Thượng (1)
Lệ nhỏ - mưa ngâu - nghĩa vợ chồng(2)
Thất nhật, sao lầm ra Thất tịch (3)
Ngàn năm ngưỡng vọng mối duyên nồng

(1)- Ngọc Hoàng Thượng đế không chấp nhận mối lương duyên giữa Chúc Nữ (con gái của Ngọc Hoàng) với Ngưu Lang (Người chăn trâu) nên ra lệnh bắt hai người xa cách, không được sống bên nhau
(2)- Khi hai người gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi, nước mắt tràn trề, tạo thành mưa ngâu rơi xuống trần gian
(3)- Lệnh Ngọc Hoàng là “Thất nhật, một lần gặp nhau” Nhưng đã bị nhầm lẫn thành “Thất tịch một lần gặp nhau” (Tức là 7-7 một lần gặp nhau)