Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/04/2016 00:09, số lượt xem: 229

Buổi đầu tìm đạo chốn hoang sơ,
Y phục đổi trao, mặc vải thô.
(Cái bác thợ săn may mắn thế!)
Ăn đồ bố thí của người cho.

Thày dạy nơi này thôi bỏ qua;
Đi tìm vương quốc Ma Kiệt Đà,
Đến thành Vương Xá, thăm vua sáng
Chủ khách khiêm nhường đều thiết tha

Ngài đã đến khu rừng nổi danh,
Nhiều nhà thông thái vẫn tu hành
Hai thày trước nhất, đều cao quý,
Nhưng chẳng khiến ngài thoả nhiệt thành.

Đất thánh, tìm đường, chân bước mau;
Vượt sông sang đó một hồi lâu,
Vào rừng gặp nhóm năm tu sĩ
Hành xác, mong làm chủ khổ đau.

Quyết định thực hành khổ hạnh xem
Có mong dứt được khổ triền miên?
Phơi mình chịu nắng, hay băng tuyết,
Ăn chỉ cầm hơi, ngồi lặng yên.

Suốt sáu năm liền hành xác thân;
Bao nhiêu khổ hạnh cứ tăng dần:
Ngủ, ăn qua quýt, thân gày yếu;
Một bộ xương khô phủ bụi trần.

Chẳng thấy con đường dứt khổ đau;
Hay ngồi thiền định lại xem sao?
Đi tìm chân lý đường trung đạo:
Ép xác, xa hoa - Chẳng ngả nào.

Gắng gượng lê mình ra tắm sông;
Lộn nhào xuống nước, tưởng đi tong:
Chân tay yếu ớt, ngồi không vững;
May thoát lên bờ nhờ cố công.

Ngài đã được ăn sữa cúng giàng
Của người thiếu phụ ở trong làng
Cúng thần ban phước sinh con khoẻ.
Sức khoẻ của ngài cũng dần an.