Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/04/2016 00:16, số lượt xem: 190

Đây rồi, giây phút vẫn hằng mong;
Thế giới yên bình đang ngóng trông:
Dưới gốc bồ đề, ngồi thiền định,
Chéo chân vững chắc, mặt quay đông.

Cương quyết, thành tâm, ngài tỏ bày:
- “Cho dù bỏ mạng ở nơi đây;
Nếu không đắc đạo, không rời bước!”
Hoan hỷ, chư thiên, lời nguyện này.

Chim muông, hoa lá chúc mừng ngài,
Riêng có một bày sợ sớm mai,
Đại diện tính tham, lòng đố kỵ,
Ma ra ngờ vực, hận tương lai.

Chúng sợ con đường dứt khổ đau
Sẽ làm cho chúng phải đau đầu;
Điên cuồng quấy phá công thiền định
Dồn mọi phép màu, chúng bảo nhau.

Chúng gây bão gió tỏ quyền oai,
Sấm sét ầm vang, hù doạ ngài
Mà dưới bóng cây, sao tĩnh lặng?
Công năng thiền định chẳng nhạt phai.

Ma ra thất bại, gọi anh em:
- “Các bạn yêu ma! Hãy tiến lên!”
Tên độc căm thù do chúng bắn,
Đến gần, bỗng hoá những đài sen.

Ma ra thảm bại, lại xoay vần:
- “Sắc đẹp chắc làm nhiễu loạn tâm?”
Đội lốt gái tơ đầy quyến rũ,
Lả lơi, mê hoặc, chúng ân cần.

Gợi cảnh hoàng cung những tháng năm:
Con ngoan, vợ đẹp, khúc ca ngân,
Ăn ngon, hưởng lạc, đầy mơ ước
Chẳng phá được ngài vẫn tĩnh tâm.

Ma ra thất bại đã cùng đường;
Chiêu thức cuối cùng, hắn giở luôn;
Mình hắn gặp ngài, lời chế diễu:
- “Ông tìm chân lý đến gàn ương!”

- “Ông tưởng là ông vĩ đại ư?
Nhiều người thất bại bởi đần ngu,
Đi tìm chân lý trong vô vọng.
Chờ đợi điều gì? Kẻ vụng tu.”

- “Làm gì để chắc có thành công?
Hai chín năm đầu, ích lợi không?
Ông đã đắm mình trong hưởng lạc;
Sáu năm hành xác cũng đi tong.”

- “Giã từ thiền định ngay đi thôi!
Nhân chứng lời thề chẳng thấy người?
Sao chắc thành công hay thất bại?”
Ma ra khinh bỉ, nói liên hồi.

Ngài vẫn toạ thiền, vẫn lặng yên,
Đặt tay xuống đất, vững niềm tin:
- “Này đây, mặt đất là nhân chứng!
Vô số kiếp người, chẳng dễ quên.”

Nhiều kiếp trôi qua, ngài đổi hình:
Nữ, nam, giàu, khó một nhân sinh:
Khoan dung, kiên nhẫn, lòng nhân ái
Chân lý là đâu? Cứ nặng tình.

Ma ra bại trận, biệt tăm hơi;
An lạc toạ thiền, ngài thảnh thơi;
Hoa lá đung đưa như vẫy gọi;
Trăng tròn toả sáng khắp bầu trời