Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/01/2019 09:37, số lượt xem: 257

Khao khát lợi quyền - Hoạ diệt thân
Vì tiền, loạn thị, dễ sa chân
Hố sâu, cạm bẫy,... ngay kề đấy
Bóng tối, mê cung,... đã quá gần
Cuồng chí, liều thân, thành ác bá
Loạn tâm, thủ đoạn, hoá vô nhân
Ngôi cao, rồi cũng đời u ám
Thiếu đủ, Trời ban, có phúc phần