Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/05/2020 15:34, số lượt xem: 207

Đại dịch toàn cầu đến Việt Nam
Lòng dân có Đảng, vẫn tâm an
Bao người nhiễm bệnh đều qua khỏi
Mấy điểm dịch vào chẳng để lan
Chính sách trợ dân, lo thực hiện
Chủ trương phòng chống, kịp thời ban
Đồng tâm, bình tĩnh, không nôn nóng
Dịch bệnh lùi dần, covid tan