Con đò chở khách, chuyến đầu tiên
Khách đã đi xa, khắp mọi miền
Bến cũ, đò xưa, bao ước muốn
Sông sâu, gió lộng, những chuân chiên
Ai đi, thoả dạ, say đây đó
Người lái, bình tâm, nén nỗi niềm
Trách nhiệm trồng người xui vững lái
Con đò vượt sóng vẫn bình yên