Đồng ruộng chìm sâu, ngỡ đại dương
Cưả nhà trôi nổi, quá đau thương
Mưa tuôn, núi lở, sao mà biết
Lũ cuốn, mạng vong cũng khó lường
Đói rét, bơ vơ,... nhiều hiểm hoạ
Cô đơn, hoảng loạn,... lắm tai ương
Miền trung bão lũ, bao điêu đứng
Thương cảm, sẻ chia,... cũng lẽ thường