Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/07/2017 09:50, số lượt xem: 232

Thất tín, còn gì tin được đây
Phải đâu: Lời nói, gió xua bay
Mở mồm hứa hão, nên lỳ mặt
Nhắm mắt nói bừa, mới phủi tay
Kẻ dưới nuốt lời, nên xé xác
Bề trên tráo ý, đáng phanh thây
Ở đời, chữ tín cần coi trọng
Lễ,nghĩa, trí, nhân,...mới đủ đầy