Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/06/2017 14:08, số lượt xem: 214

Biển Đông, cửa ngõ nước Nam ta
Kẻ xấu mon men, thói ác xà
Tắc lối giao thương liền quốc tế
Nghẽn đường hội nhập nối bang gia
Xua tan bóng quỷ nơi trời biển
Giữ vững chủ quyền chốn đảo xa
Đất nước vẹn toàn! Là tất yếu
Có yên bờ cõi, mới yên nhà