11.00
Đăng ngày 09/07/2016 09:55, số lượt xem: 1718

Chợ quê có tự bao giờ?
Nghe đâu thuở trước, bản đồ ghi tên?
Giao lưu buôn bán khắp miền,
Thái Bình, Nam Định,chợ phiên cũng về.
Con đò nay đến, mai đi;
Hàng xuôi, hàng ngược, có gì thiếu đâu?
Sang sông, đã có nhịp câu;
Hương đồng, gió nội, giúp nhau nhận hàng.
Chợ quê, nghĩa xóm,tình làng;
Qua bao nhiêu bận búp bàng lên xanh;
Thăng trầm trong mỗi mái tranh,
Người đi, người đến,...nặng tình quê hương.
Mẹ hiền dầu dãi gió sương,
Nắng mưa, trưa sớm,... bán buôn, lần hồi;
Chợ quê, những chuyện buồn vui;
Quên sao kỷ niệm một thời học sinh:
Quả đề kia, cũng ngon lành;
Hạt xoan bỏ lỗ, cũng thành đam mê.
Thân sơ trong đám bạn bè,
Ghét yêu thuở nhỏ, thiếu gì nguyên nhân?
Tóc xanh, điểm bạc tăng dần;
Cây đề vẫn toả bóng râm, chào mời.
Chợ quê đổi mới nhiều rồi:
Ô tô, xe máy khắp nơi đưa hàng;
Chợ quê quy hoạch gọn gàng;
Thông tin - điện thoại – dễ dàng đổi trao.
Bạn hàng thành bạn tâm giao;
Thêm yêu cái tiếng ồn ào chợ quê.