Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/10/2016 08:31, số lượt xem: 259

Đây chợ Đồng Xuân bát ngát hàng
Bà mua, họ bán, vẹn bình an
Đường đi, lối lại luôn thông thoáng
Hàng xếp, hàng treo...vẫn gọn gàng
Trật tự, an ninh..., chàng nhắc nhở
Vệ sinh, sạch đẹp..., thiếp lo toan
Văn minh, lịch thiệp...cùng nhau giữ
Thân thiện, bán buôn thấy dễ dàng