Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/08/2016 13:40, số lượt xem: 668

Bóng xế, chiều hôm nhạt nắng vàng
Thu qua, cúc lụi, tiết đông sang:
Heo may, lá rụng, lòng tê tái
Gió lạnh, sầu vương, dạ ngổn ngang
Bạn cũ dần thưa thành trống vắng
Người già bệnh tới, phải đa mang.
Ai hay tạo hoá đang bày đặt
Mưa nắng đổi thay chốn đoạn tràng!