Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/08/2018 10:21, số lượt xem: 180

Chạy chức, chạy quyền, chạy việc làm
Đâu đâu cũng chạy, béo tham quan
Dân lành khốn đốn, mà căm phẫn
Non nước xác xơ, khiến lệ tràn
Chạy lớp, chạy trường,... nhiều kiểu lận
Chạy bằng, chạy án,... lắm trò gian
Thực hư, xấu tốt,... do tiền chạy
Lò lửa thiêu tham chẳng đợi bàn