Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/10/2019 19:28, số lượt xem: 855

Chẳng chạy, làm sao có chức quyền
Mua danh, bán tước - chuyện đương nhiên
Cao quyền, tất lợi, lo hùn vốn
Lớn chức, vinh danh, liệu xuất tiền
Ê kíp, hợp dơ,... chờ hoá bụt
Ô dù, thân thích,... đợi lên tiên
Bao giờ kẻ dốt thôi tư túi
Mới hết bon chen chạy chức quyền