Chúc mừng năm mới vẹn bình an
Mái ấm yên vui, phúc lộc tràn
Tiền của dồi dào, nơi đất phát
Công danh vời vợi, chốn Trời ban
Gia đình hoà hợp, tương lai rạng
Non nước thanh bình, covid tan
Tân Sửu, năm nay nhiều đổi mới
Ung dung tận hưởng cảnh thanh nhàn