Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/10/2019 08:53, số lượt xem: 47

Bỏ cái tôi đi, sống nghĩa tình
Vị tha, đại lượng, dám hy sinh
Chị em chia sẻ, buông hờn oán
Chồng vợ đồng cam, giữ nhẹ mình
Nền nếp gia đình luôn trọn vẹn
Tấm lòng chí hiếu đáng tôn vinh
Ở đời khó tránh khi lầm lỡ
Chị bảo ban em, nặng nghĩa tình