Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/02/2020 11:08, số lượt xem: 251

Xấu chàng, hổ thiếp! Giỏi giang chi
Lẻo mép chê chồng - Gái vứt đi
Tình nghĩa lung lay, đầy mắc mớ
Gia phong lộn xộn, thiếu tôn ti
Bốc đồng, thất hứa,... gia đình rối
Đồng bóng, hợm mình,... tổ ấm suy
Nghiền ngẫm trước sau- khi mở miệng
Đảm đang, khiêm nhượng,... dễ ai bì