Thật giả, ngay gian,... vốn khó lường
Nhân tình mờ ảo, một màn sương
Kẻ tâm u tối nhiều cơ hội
Người dạ quang minh lắm đoạn trường
Tốt xấu mập mờ thành hiểm hoạ
Buồn vui xáo trộn hoá tai ương
Tranh giành lợi lộc, chia phe nhóm
Thế sự bao nhiêu nỗi chán chường