Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/08/2016 08:14, số lượt xem: 380

Trăm năm, toan tính cuộc cờ người;
Giành giật hơn thua, chẳng phải chơi.
Sĩ tốt dàn quân, mong tạo thế;
Pháo xe ngang dọc,đón chờ thời.
Đỏ đen, cay cú, không nhường nước;
Sau trước, hổ danh,chẳng chịu lui.
Khi đã cầm quân, là phải thắng;
Ở đời, danh hão, thế mà vui!