Cầu cổ Long Biên đã một thời
Nổi danh dài, rộng, hiếm trên đời
Hai làn xuôi, ngược xe tuôn chảy
Một dải phân luồng tàu thảnh thơi
Thời mới, khiêm nhường lùi thứ hạng
Tương lai đứng vững, tựa lòng người
Biết bao cầu mới hơn bề thế
Di sản cha, ông vẫn tuyệt vời