Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/11/2020 15:00, số lượt xem: 165

Cảnh nghèo: Tằn tiện, lắm âu lo
Dè sẻn chi tiêu, chống rỉ rò
Ghế chật, người đông, đành đứng đất
Mình dài, chăn ngắn, phải nằm co
Nhiều tiền, hẹp bụng, hay ki cóp
Ít của, rộng tâm, cũng hết trò
Thoải mái, xông xênh tuy đẹp mặt
Bởi nghèo, nên nỗi cứ so đo