Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/07/2020 07:57, số lượt xem: 123

Già cả, yếu đau, tính thất thường
Khi thừa dễ dãi, lúc gàn ương
Dễ hờn, mau tủi, dư đa cảm
Hay giận, nhanh vui, thiếu lập trường
Nhớ nhớ, quên quên, sầu khó tránh
Ngây ngây, dại dại, hoạ khôn lường
Cằn nhằn, bức bối, nhiều sai sót
Thọ yểu tuỳ Trời! Thật khó thương