Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/02/2017 10:38, số lượt xem: 202

Siêu trăng, gần chút, chị Hằng Nga
Mấy chục năm rồi, đã cách xa
Nhân thế, lòng người, sao trái lối
Tiên thiên, tình cảnh, có yên hoà
Ánh trăng rạng rỡ khơi tâm thiện
Bóng Quậy mơ màng ngắm nụ hoa
Làn gió nhân tình đang đổi hướng
Cho thêm dịu mát ánh trăng ngà