Công nhân khuân vác chốn đô thành
Cực nhọc suốt ngày, sống quẩn quanh
Xó chợ còng lưng, hàng sớm giục
Đầu đường mờ mắt, nắng trưa hành
Ở nhà, vợ yếu chờ mua thuốc
Ngoài bãi, con chơi đợi lấy banh
Muôn việc cần tiền, không thể hoãn
Chỉ mong sinh lực cứ an lành