Lạnh lẽo, lênh đênh khắp bến sông
Thuyền em trôi dạt – Gái chưa chồng
Tủi hờn, nhục nhã, xuân như hạ
Nhơ nhớp, ê chề, thu giống đông
Sự nghiệp lỡ làng, luôn thất bại
Công danh dang dở, chẳng thành công
Bởi lo báo hiếu, nuôi cha mẹ
Nhân phẩm thôi đành: có tưởng không

Hoạ bài: “Thương vợ” của Tú Xương.