Con ong:khi xây tổ
Phải chăm chỉ tìm hoa,
Khuân về từng hạt phấn;
Cần mẫn và tài ba.

Cây xanh: khi ra trái,
Phải chắt lọc góp gom
Tinh hoa của Trời - Đất;
Mới có vị thơm ngon.

Con người: lo sự nghiệp
Phải quý trọng thời gian;
Có quyết tâm, nghị lực;
Chẳng ngại gì gian nan.

Thành quả dù to,nhỏ,
Là công sức tháng ngày;
Phải giữ gìn, trân trọng
Những gì của hôm nay

Muốn có tương lai đẹp
Hãy gắng công luyện rèn;
Tự tin, và nhanh nhạy,
Vững trí - ắt làm nên!