Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/12/2016 19:11, số lượt xem: 225

Càng già, càng chắc, sống càng dai
Tre giúp ích đời, có kém ai
Chiến luỹ, cầu, thuyền... thời quá khứ
Hàng đan, mỹ nghệ buổi tương lai
Cản ngăn dông bão, dư tiềm lực
Ấp ủ măng non, đủ đức tài
Tre gọi trăng treo, xui gió thoảng
Giữ yên thôn xóm, đợi ban mai