Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/08/2017 07:51, số lượt xem: 3807

Cây sung héo quắt, lại đâm chồi
Tưởng chết bao phen, vẫn cứ hồi
Sức sống diệu kỳ, sao dập tắt
Lực sinh vô tận, khó buông trôi
Vận may tiền định không hề kém
Phúc ấm Trời ban, đâu có tồi
Mặc kệ đầy mình nhiều bệnh tật
Bách niên trường thọ, ắt còn dôi