Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2019 08:02, số lượt xem: 248

Cây đào ngũ phúc đã ba năm
Đón tết, chung vui, mãn nguyện thầm
Hồng phớt, nụ hoa chào quý khách
Xanh non, chồi lá đón tri âm
Xù xì, thân gốc, tình sông biển
Chi chít, cành tơ, nghĩa sắt cầm
Con cháu quây quần, mừng lưỡng thọ (*)
Đầy nhà xuân sắc, ấm trong tâm

(*)- Ông tuổi 75, bà 71.