Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/06/2016 13:29, số lượt xem: 233

C hiều thu hóng mát, thả mồi câu;
Đáy nước: trời xanh, sáng nhịp cầu;
Xe chạy ngược xuôi, ba bốn ngả;
Lá rơi đứng lại, một đôi màu.
Mặt sông yên tĩnh: thuyền chưa đến;
Phao nổi lững lờ, cá ở đâu?
Có phải mồi thơm không hợp vị?
Cá đang lưỡng lự, vội gì câu!