Ruột thịt, coi chừng, cắn xé nhau
Đồng hao, đồng hướng lại tình sâu
Ngoại lai sơ thoáng, hờn mau dứt
Nội tộc thân tình, hận để lâu
Cha mẹ mong con đoàn kết lại
Anh em hiếu nghĩa bỏ đi đâu
Cái tôi sỹ diện thành ngu ngốc
Đã khiến toàn gia phải tủi sầu