Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/07/2016 14:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi dangvanhoan vào 02/07/2016 15:22, số lượt xem: 217

Cần mẫn ngày đêm, chỉ đúng giờ;
Mặc ai nhanh, chậm, tỉnh hay mơ;
Đồng hồ đạt chuẩn, không sai hẹn;
Lời hứa đóng đinh(1), chớ để chờ.
Người thật vội vàng, lo lệch phút;
Kẻ ranh đủng đỉnh, bỏ qua giờ.
Thương thay: Làm việc, luôn nghiêm túc;
Máy rão, khô dầu, họ bỏ trơ

1- Từ câu: "Lời hứa như đinh đóng cột"