Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2020 08:23, số lượt xem: 234

Ngồi nhà suy nghĩ chuyện nhân sinh
Covid - Vô ưu! Ắt nhẹ mình
Cả nước đồng tâm ngăn đại dịch
Toàn dân nhất chí giữ an ninh
Cách ly xã hội - tròn tâm đức
Phòng dịch lây lan - vẹn nghĩa tình
Ngày tháng trôi mau, rồi dịch hết
Cho đời rạng rỡ ánh bình minh