Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/05/2020 15:40, số lượt xem: 187

Đại dịch toàn cầu - Thật hiếm khi
Lan nhanh, dễ chết,.. cực nan nguy
Giao lưu ngừng trệ, nhiều tai quái
Buôn bán rủi may, lắm lạ kỳ
Gìn giữ an toàn, ngừng đến lớp
Phòng ngừa lây nhiếm dứt vu vi
Việt Nam chống dịch nhiều cao kiến
Triệt để, kịp thời, lệnh cách ly