Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2019 08:03, số lượt xem: 159

Báo hiếu, chi bằng chí tiến thân
Danh thơm lan toả, rạng tiền nhân
Luyện tài, trụ vững nơi dương thế
Bồi đức, vươn cao chốn bụi trần
Sự nghiệp vững vàng, như trả nghĩa
Công danh thành đạt, tựa đền ân
Thoả lòng mong ước nơi cha mẹ
Phấn đấu cho thêm đẹp phúc phần